VizieR

CfA VizieR . ADAC VizieR . Cambridge (UK) VizieR . IUCAA VizieR . INASAN VizieR .

Catalog

Looking for catalogs ..
gaia at esa
  
J/MNRAS/471/4966
  ASAS-SN bright supernova catalogue 2016 (Holoien+, 2017)
img(gal)
    J/MNRAS/471/4966/table1(c)ASAS-SN Supernovae (151 rows)
    J/MNRAS/471/4966/table2(c)Non-ASAS-SN Supernovae (97 rows)
    J/MNRAS/471/4966/table3ASAS-SN Supernova Host Galaxies (151 rows)
    J/MNRAS/471/4966/table4Non-ASAS-SN Supernova Host Galaxies (97 rows)
    J/MNRAS/471/4966/refsReferences (227 rows)

ALL
     
       (c)  indicates tables which contain celestial coordinates 
elapse time 1

Cite/acknowledge VizieR catalogue
Rules of usage of VizieR data

© Université de Strasbourg/CNRS

    • Contact